NEWS

Meme Kanseri Genellikle Nasıl Tespit Edilir?

Mitos

Mitos

Meme Kanseri Genellikle Nasıl Tespit Edilir?

Meme kanseri, dünya genelinde kadınları ciddi şekilde etkileyen bir sağlık sorunudur, ancak erken teşhis önemli ölçüde sonuçları iyileştirebilir. Meme kanserini erken aşamalarında tespit etmek, başarılı bir tedavi ve artan sağkalım oranları için hayati öneme sahiptir. Bu makalede, kadınların erken teşhis için mevcut araçlar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve düzenli taramaların önemini vurgulayarak, meme kanserini tespit etmek için yaygın olarak kullanılan yöntemleri ve prosedürleri inceleyeceğiz.

Meme Kanseri Tespitinin Anlaşılması

Meme kanserini tespit etmek genellikle tarama testleri ve tanısal prosedürlerin bir kombinasyonunu içerir. Tarama testleri, semptomları olmayan kadınlarda kanser belirtilerini tespit etmek için kullanılırken, tanısal prosedürler semptom veya belirti olduğunda gerçekleştirilir.

Meme Kanseri İçin Tarama Testleri

  1. Meme Kendi Muayenesi (MKM): Kadınlar, meme dokusunun normal görünüm ve dokusunu tanımak için düzenli olarak kendi muayenelerini yapmaları teşvik edilir. Herhangi bir değişiklik sağlık uzmanına bildirilmelidir.
  2. Klinik Meme Muayenesi (KMM): Klinik meme muayenesi sırasında, bir sağlık uzmanı memeleri ve çevresindeki alanları, kitleler veya dokuda değişiklikler gibi herhangi bir anormalliği kontrol eder.
  3. Mamografi: Mamografi, meme dokusunun X-ışını görüntüleri ve meme kanseri için en yaygın tarama aracıdır. Elle hissedilemeyen tümörleri tespit edebilir ve meme dokusundaki anormallikleri belirleyebilir.
  4. Meme Ultrasonu: Bu görüntüleme testi, meme içindeki yapıların görüntülerini oluşturmak için ses dalgalarını kullanır. Genellikle mamogram veya klinik muayene sırasında bulunan anormallikleri daha detaylı bir şekilde değerlendirmek için kullanılır.

Meme Kanseri İçin Tanısal Prosedürler

  1. Biopsi: Tarama testi veya klinik muayene sırasında anormallik tespit edilirse, daha fazla analiz için doku örneği alınabilir. Bu, meme kanserinin en kesin tanısını koymak için kullanılır.
  2. Meme MRI: Manyetik rezonans görüntüleme (MRI), memenin detaylı görüntülerini oluşturmak için manyetikler ve radyo dalgaları kullanır. Diğer görüntüleme testleriyle birlikte kullanılarak meme dokusunun daha net bir resmini elde etmek için bazen kullanılır.
  3. Genetik Testler: Bazı durumlarda, meme kanseri riskini artıran belirli gen mutasyonlarını tanımlamak için genetik testler önerilebilir.

MITOS'un SAFE'İnin Meme Kanseri Taramasındaki Rolü

MITOS Tıp Teknolojileri, meme kanseri taraması ve erken teşhisi için geliştirilmiş bir mikrodalga görüntüleme cihazı olan SAFE (Scan and Find Early) adlı bir cihaz geliştirmiştir. SAFE, X-ışınları yerine zararsız elektromanyetik dalgalar kullanarak meme kanserinin güvenli ve invaziv olmayan bir alternatifini sunar. SAFE'in sıkıştırıcı olmaması, hastalar için daha konforlu bir deneyim sağlar ve geleneksel yöntemlerle zor görüntülenen torasik duvar yakınındaki tümörlerin tespitine olanak tanır.

115 hastayı içeren bir çalışmada, SAFE meme anormalliklerini %63 hassasiyetle tespit etti. Çalışma ayrıca, meme boyutunun SAFE'in hassasiyetini etkilediğini, büyük göğüslü kadınlarda %74'e karşı küçük göğüslü kadınlarda %51 hassasiyet gösterdiğini buldu. Bu sonuçlar umut verici olup, SAFE'in geniş bir meme boyutu yelpazesi için etkili bir tarama aracı olma potansiyelini göstermektedir.

Erken Teşhisin Önemi

Meme kanserinin erken teşhisi, daha iyi tedavi sonuçları ve daha yüksek sağkalım oranları ile ilişkilidir. Düzenli taramalar ve şüpheli bulguların hızlı bir şekilde takip edilmesi, erken teşhis için önemlidir.

Sonuç

Meme kanseri tespiti, tarama testleri ve tanısal prosedürlerin bir kombinasyonunu içerir. Kadınlar meme sağlıkları konusunda proaktif olmalı, düzenli olarak kendi muayenelerini yapmalı, klinik meme muayenelerine katılmalı ve yaşları ve risk faktörlerine göre belirlenen tarama yönergelerini takip etmelidir. Meme kanseri tespiti için kullanılan araçlar ve yöntemleri anlayarak, kadınlar sağlık ve refahları için aktif rol alabilir ve meme kanseri ile mücadelede daha erken teşhis ve daha iyi sonuçlar elde edebilirler.